Zásady ochrany soukromí GDPR

Datum účinnosti:    Prosince 15, 2020

Pacific Vista Net („My“, „my“ nebo „naše“) provozuje web https://valuationengineer.com (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby a o možnostech, které s těmito údaji máte spojeny.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách, přístupných z https://valuationengineer.com

Definice

Servis

Web https://valuationengineer.com provozovaný společností Pacific Vista Net

 

Osobní údaje

Znamená údaje o živém jedinci, kterého lze z těchto údajů identifikovat (nebo z těchto a dalších informací, které buď máme, nebo pravděpodobně přijdou do našeho vlastnictví).

 

Použití dat

Data shromážděná automaticky buď generována pomocí služby nebo ze samotné infrastruktury služby (například doba návštěvy stránky).

 

Cookies

Malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

 

Řadič dat

Fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a způsob, jakým jakékoli osobní údaje jsou nebo mají být zpracovávány.
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů.

 

Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

Zpracovatelem údajů (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem správce údajů.
Můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb v následujících situacích zpracovávat vaše data efektivněji.

 

Subjekt dat (nebo uživatel)

Subjektem údajů je jakákoli žijící osoba, která používá naši Službu a je předmětem Osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši službu.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k vašemu kontaktu nebo identifikaci („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

E-mail
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Adresa, město, stát, provincie, PSČ

 

Pro odhadce, kteří mají přístup ke statistikám založené na regresi modely pro oceňovací práce, budeme vyžadovat další informace, jako je jejich licenční číslo a dodatečné použití a omezení dohod o odpovědnosti.

Můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali s zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od přijímání jakékoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro odhlášení nebo podle pokynů uvedených v každém zaslaném e -mailu.

Informace o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je ke Službě přistupováno a používáno („Údaje o používání“). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Data sledování a cookies

Ke sledování aktivity v naší Službě používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie a uchováváme určité informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, tagy a skripty.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn k odmítnutí všech cookies nebo k označení, kdy se cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Session cookies. K provozu naší služby používáme relační cookies.
 • Preferenční cookies. Preferenční soubory cookie používáme k zapamatování vašich předvoleb a různých nastavení.
 • Bezpečnostní cookies. Pro bezpečnostní účely používáme bezpečnostní cookies.

Použití dat

Pacific Vista Net používá shromážděné informace k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat naše Servis
 • Abychom vás informovali o změnách naší služby
 • Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší služby, když se tak rozhodnete so
 • Poskytovat zákaznickou podporu
 • Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli vylepšovat naše Servis
 • Sledovat používání naší Služby
 • Zjišťovat, předcházet a řešit technické problémy otázky
 • Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na něž jste se ptali, pokud jste se nerozhodli takové informace

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ Pacific Vista Net pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Pacific Vista Net může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • Potřebujeme uzavřít smlouvu s vy
 • Dali jste nám k tomu svolení so
 • Zpracování je v našich legitimních zájmy a není potlačeno vašimi právy
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržovat zákony

Zachování dat

Pacific Vista Net bude uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nutné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud budeme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Pacific Vista Net bude rovněž uchovávat údaje o využití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány kratší dobu doba, kromě případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo jsme ze zákona povinni tato data uchovávat delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, země nebo jiné vládní jurisdikce, kde se zákony o ochraně údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Spojené státy a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že data, včetně osobních údajů, přenášíme do USA a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Pacific Vista Net provede všechny kroky přiměřeně nutné k zajištění toho, aby bylo s vašimi údaji zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a aby nedocházelo k žádnému přenosu vašich osobních údajů na organizace nebo zemi, pokud nejsou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost Pacific Vista Net povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

Pacific Vista Net může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře v přesvědčení, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržovat zákonnou povinnost
 • K ochraně a obraně práv a majetku Pacific Vista Net
 • Aby se zabránilo nebo vyšetřilo možné protiprávní jednání v souvislosti s Servis
 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • K ochraně před právní odpovědností

Bezpečnost dat

Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Naše zásady týkající se signálů „Nesledovat“ podle kalifornského zákona o online ochraně (CalOPPA)

Nepodporujeme funkci Nesledovat („DNT“). Nesledovat je předvolba, kterou můžete ve webovém prohlížeči nastavit tak, aby informovala webové stránky, které nechcete sledovat.

Do Not Track můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení ve webovém prohlížeči.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Pacific Vista Net si klade za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, doplnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní Data držíme vám palce a pokud chcete, aby byl odstraněn z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu dat:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo odstranění informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete ke svým osobním údajům přistupovat, aktualizovat je nebo požádat o jejich odstranění přímo v sekci nastavení účtu. Pokud tyto akce nemůžete provést sami, kontaktujte nás a my vám pomůžeme.
 • Právo na opravu. Pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelný a běžně používaný formát.
 • Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud společnost Pacific Vista Net spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Před odpovědí na takové žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší identity.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naši službu („poskytovatelé služeb“), poskytovali službu naším jménem a prováděli služby související Služby nebo nám pomozte analyzovat, jak je naše služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Poskytovatelé analytiky

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

 • Google Analytics

Google Analytics je služba pro webovou analýzu nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webových stránkách. Google používá shromážděné údaje ke sledování a sledování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizovat a personalizovat reklamy vlastní reklamní sítě.
Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě používáme ke zpracování plateb služby třetích stran (např zpracovatelé plateb).

Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tyto platební procesory dodržují standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Platobní procesory, s nimiž pracujeme, jsou:

 • Stripe: Jejich zásady ochrany osobních údajů lze zobrazit na https://stripe.com/us/privacy
 • PayPal nebo Braintree: Jejich zásady ochrany osobních údajů lze zobrazit na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na a třetí stranou odkaz, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli třetí stranou weby nebo služby.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba není určena pro osoby mladší 13 let („děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Na jakékoli změny vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e -mailem a/nebo viditelným oznámením o naší službě, než změna začne platit, a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás Pokud máte nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • E -mailem: admin@pacificvista.net
Přeložit "