GDPR privatumo politika

Įsigaliojimo data:    Gruodis 15, 2020

„Pacific Vista Net“ („Mes“, „mes“ arba „mūsų“) valdo https://valuationengineer.com svetainę (toliau - Paslauga).

Šiame puslapyje informuojama apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų Paslauga, ir pasirinkimus, kuriuos susiejote su šiais duomenimis.

Mes naudojame jūsų duomenis Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip ir mūsų taisyklėse ir nuostatose, kurias galite rasti iš https://valuationengineer.com

Apibrėžimai

tarnyba

„Pacific Vista Net“ valdoma https://valuationengineer.com svetainė

 

Asmeniniai duomenys

Tai duomenys apie gyvą asmenį, kurį galima atpažinti iš tų duomenų (arba iš tos ir kitos informacijos, kurią mes turime arba greičiausiai pateksime).

 

Naudojimo duomenys

Duomenys, surinkti automatiškai, arba generuojami naudojant Paslauga ar pati Paslaugos infrastruktūra (pavyzdžiui, puslapio apsilankymo trukmė).

 

Slapukai

Maži failai, saugomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje).

 

Duomenų valdytojas

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris (vienas arba kartu arba kartu su kitais asmenimis) nustato tikslus, kuriais ir kokiu būdu bet kokia asmeninė informacija yra arba turi būti tvarkoma.
Šios privatumo politikos tikslais mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Duomenų tvarkytojai (arba paslaugų teikėjai)

Duomenų tvarkytojas (arba Paslaugų teikėjas) reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris tvarko duomenis Duomenų valdytojo vardu.
Mes galime naudotis įvairių paslaugų teikėjų paslaugomis tam, kad efektyviau apdoroti jūsų duomenis.

 

Duomenų subjektas (ar naudotojas)

Duomenų subjektas yra bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens duomenų subjektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes renkame keletą skirtingų tipų informacijos įvairiems tikslams, kad galėtume jums teikti ir tobulinti mūsų paslaugą.

Surinktų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Naudodamiesi mūsų Paslauga, mes galime jūsų paprašyti pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama su jumis susisiekti arba identifikuoti („Asmens duomenys“). Asmeniškai atpažįstama informacija gali apimti, bet neapsiribojant:

Pašto adresas
Vardas ir pavardė
Telefono numeris
Adresas, miestas, valstija, provincija, pašto indeksas

 

Vertintojams, kurie gali naudotis statistiniais duomenimis pagrįsta regresija modeliams, mums reikės papildomos informacijos, pvz., jų licencijos numerio ir papildomo atsakomybės sutarčių naudojimo bei apribojimo.

Mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis, kad galėtume susisiekti su jumis dėl naujienlaiškių, rinkodaros ar reklaminės medžiagos ir kitos informacijos, kuri jums gali būti įdomi. Galite atsisakyti gauti visus arba visus šiuos pranešimus iš mūsų, vadovaudamiesi atsisakymo nuoroda arba instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame mūsų siunčiamame el.

Naudojimo informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip Paslauga pasiekiama ir naudojama („Naudojimo duomenys“). Šie naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostikos duomenys.

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume sekti mūsų Paslaugos veiklą ir saugome tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos kitos stebėjimo technologijos, tokios kaip švyturėliai, žymos ir scenarijai informacijai rinkti ir sekti bei mūsų paslaugai tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau jei nepriimate slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.

Slapukų pavyzdžiai, kuriuos naudoja:

 • Sesijos slapukai. Paslaugai teikti naudojame sesijos slapukus.
 • Pirmenybės slapukai. Mes naudojame pirmenybės slapukus, kad prisimintume jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus.
 • Saugumo slapukai. Saugumo tikslais naudojame saugos slapukus.

Duomenų naudojimas

„Pacific Vista Net“ naudoja surinktą informaciją įvairiems tikslams:

 • Teikti ir išlaikyti mūsų tarnyba
 • Norėdami pranešti apie mūsų Paslaugos pakeitimus
 • Kad galėtumėte dalyvauti interaktyviose mūsų Paslaugos funkcijose, kai pasirenkate tai padaryti so
 • Teikti klientų aptarnavimą
 • Rinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume pagerinti savo tarnyba
 • Norėdami stebėti mūsų Paslaugos naudojimą
 • Norėdami aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas klausimai
 • Norėdami pateikti jums naujienų, specialių pasiūlymų ir bendros informacijos apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir įvykius, kurie yra panašūs į tuos, kuriuos jau įsigijote ar paklausėte, nebent pasirinkote tokių negauti informacija

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), „Pacific Vista Net“ teisinis pagrindas šioje privatumo politikoje aprašytai asmeninei informacijai rinkti ir naudoti priklauso nuo mūsų renkamų asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renkame.

„Pacific Vista Net“ gali tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, nes:

 • Turime sudaryti sutartį su tu
 • Jūs davėte mums leidimą tai padaryti so
 • Apdorojimas yra mūsų teisėtas interesai ir jo nepaiso jūsų teisės
 • Mokėjimų apdorojimo tikslais
 • Kad būtų laikomasi įstatymų

Duomenų saugojimas

„Pacific Vista Net“ saugos jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams. Mes išsaugosime ir naudosime jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų), spręstume ginčus ir vykdytume savo teisinius susitarimus ir politiką.

„Pacific Vista Net“ taip pat išsaugos naudojimo duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpiau laiko periodas, išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys naudojami siekiant sustiprinti mūsų Paslaugos saugumą ar pagerinti jos funkcionalumą, arba mes esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant asmeninius duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius ne jūsų valstijoje, provincijoje ir saugoma kompiuteriuose, šalis ar kita vyriausybinė jurisdikcija, kai duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jei esate ne Jungtinėse Valstijose ir nusprendėte mums pateikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodame į JAV ir ten apdorojame.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir po to, kai pateikiate tokią informaciją, reiškia jūsų sutikimą dėl to perdavimo.

„Pacific Vista Net“ imsis visų protingai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos ir kad jūsų asmens duomenys nebūtų perduodami į organizacija arba šaliai, nebent yra tinkama kontrolė, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Duomenų atskleidimas

Atskleidimas teisėsaugai

Tam tikromis aplinkybėmis „Pacific Vista Net“ gali būti pareikalauta atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba reaguojant į pagrįstus valdžios institucijų prašymus (pvz teismas ar vyriausybinė agentūra).

Teisiniai reikalavimai

„Pacific Vista Net“ gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai, kad tokie veiksmai yra būtini:

 • Įvykdyti teisinę prievolę
 • Apsaugoti ir ginti „Pacific Vista Net“ teises ar nuosavybę
 • Siekiant užkirsti kelią ar ištirti galimus neteisėtus veiksmus, susijusius su tarnyba
 • Siekiant apsaugoti asmeninį Paslaugos vartotojų ar visuomenės saugumą
 • Norėdami apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų saugumas

Mums svarbus jūsų duomenų saugumas, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninis saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Mūsų politika „nesekti“ signalų pagal Kalifornijos internetinės apsaugos įstatymą (CalOPPA)

Mes nepalaikome „Nesekti“ („DNT“). Nestebėti yra nuostata, kurią galite nustatyti savo žiniatinklio naršyklėje, norėdami informuoti svetaines, kad nenorite būti stebimos.

Galite įjungti arba išjungti „Nesekti“ apsilankę žiniatinklio naršyklės puslapyje „Nuostatos“ arba „Nustatymai“.

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikrų duomenų apsaugos teisių. „Pacific Vista Net“ siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte pataisyti, taisyti, panaikinti arba apriboti jūsų Asmens duomenų naudojimą.

Jei norite būti informuotas apie tai, kas asmeniška Duomenys mes apie jus ir jei norite, kad jis būtų pašalintas iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė pasiekti, atnaujinti ar ištrinti mūsų turimą informaciją. Kai tik įmanoma, galite pasiekti, atnaujinti arba paprašyti ištrinti savo asmeninius duomenis tiesiogiai paskyros nustatymų skiltyje. Jei negalite patys atlikti šių veiksmų, susisiekite su mumis, kad padėtume.
 • Teisė ištaisyti. Jūs turite teisę ištaisyti savo informaciją, jei ta informacija yra netiksli ar neišsami.
 • Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis.
 • Apribojimo teisė. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti struktūriškai pateiktos informacijos apie jus kopiją, mašininio skaitymo ir dažniausiai naudojamas formatas.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, jei „Pacific Vista Net“ rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Atminkite, kad mes galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę prieš atsakydami į tokius prašymus.

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę Europos ekonominės erdvės (EEE) duomenų apsaugos instituciją.

Paslaugų teikėjai

Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintų mūsų Paslaugą („Paslaugų teikėjai“), teiktų Paslaugą mūsų vardu, atliktų su Paslauga susijusius darbus paslaugos arba padėti mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų asmens duomenų tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.

„Analytics“ teikėjai

Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, norėdami stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą.

 • Google analizė

„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir praneša apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų Paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuoti ir suasmeninti reklamos tinklo skelbimus.
Galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama „Google Analytics“, įdiegus „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą. Priedas neleidžia „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) bendrinti informaciją su „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Mokėjimai

Paslaugoje galime teikti mokamus produktus ir (arba) paslaugas. Tokiu atveju mokėjimams apdoroti naudojame trečiųjų šalių paslaugas (pvz mokėjimo procesoriai).

Mes nesaugosime ir nerinksime jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ši informacija pateikiama tiesiogiai mūsų trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, kurių jūsų asmeninės informacijos naudojimą reglamentuoja jų privatumo politika. Šie mokėjimo procesoriai laikosi PCI-DSS nustatytų standartų, kuriuos tvarko PCI saugumo standartų taryba. Tai bendros tokių prekių ženklų kaip „Visa“, „MasterCard“, „American Express“ ir „Discover“ pastangos. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimo informacijos tvarkymą.

Mokėjimo procesoriai, su kuriais dirbame, yra šie:

 • Juostelė: jų privatumo politiką galite peržiūrėti adresu https://stripe.com/us/privacy
 • „PayPal“ arba „Braintree“: jų privatumo politiką galite peržiūrėti adresu https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas mūsų nevaldomas svetaines. Jei spustelėsite a trečioji šalis nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kurio turinį, privatumo politiką ar praktiką trečioji šalis svetaines ar paslaugas.

Vaikų privatumas

Mūsų paslauga nėra skirta jaunesniems nei 13 metų asmenims („vaikams“).

Mes sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 13 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas mums pateikė asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Asmens duomenis iš vaikų, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad tą informaciją pašalintume iš savo serverių.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti savo privatumo politiką. Apie visus pakeitimus pranešime paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Mes pranešime jums el. Paštu ir (arba) žinomu pranešimu apie mūsų paslaugą prieš įsigaliojant pakeitimui ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą“ šios privatumo politikos viršuje.

Patartina periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, ar nėra pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su mumis:

 • Paštu: admin@pacificvista.net
Versti »