ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ:    ਦਸੰਬਰ 15, 2020

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ (“ਅਸੀਂ”, “ਅਸੀਂ”, ਜਾਂ “ਸਾਡਾ”) https://valuationengineer.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਸੇਵਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ).

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ https://valuationengineer.com

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਸੇਵਾ

ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ https://valuationengineer.com ਵੈਬਸਾਈਟ

 

ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ

ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

 

ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ itselfਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ).

 

ਕੂਕੀਜ਼

ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ (ਕੰਪਿ computerਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ) ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ.

 

ਡਾਟਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ

ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਸ whichੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਾਂ.

 

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ)

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ.

 

ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ੇ (ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ)

ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ("ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ"). ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜ਼ਿਪ/ਡਾਕ ਕੋਡ

 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਡਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ("ਉਪਯੋਗ ਡੇਟਾ"). ਇਸ ਉਪਯੋਗ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ), ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ' ​​ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਡੇਟਾ.

ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਡੇਟਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਕਨਸ, ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੂਕੀ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਪਸੰਦ ਕੂਕੀਜ਼. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੂਕੀਜ਼. ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ
 • ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ so
 • ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੇਵਾ
 • ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤਕਨੀਕੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ so
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
 • ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ), ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ.

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ. ਉਪਯੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ.

ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਿਟਰਾਂ ਤੇ - ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ adequateੁਕਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਹੋਣ.

ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ).

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ
 • ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਕਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ

ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ Onlineਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ" ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ (ਕੈਲੋਪਾ)

ਅਸੀਂ ਡੌਨਟ ਟ੍ਰੈਕ ("ਡੀਐਨਟੀ") ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ. ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
 • ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
 • ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
 • ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ theਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ.
 • ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਵਿਸਟਾ ਨੈੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ("ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ") ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 • ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੈਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. Google ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੋਰ ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੂਗਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ.
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ Serviceਪਟ-ਆਉਟ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਐਡ-installingਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਡ-ਆਨ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਵਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ (ga.js, analytics.js ਅਤੇ dc.js) ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.

ਗੂਗਲ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਉ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

ਭੁਗਤਾਨ

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ).

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੀਸੀਆਈ-ਡੀਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਹੈ. PCI-DSS ਲੋੜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਨ:

 • ਧਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ https://stripe.com/us/privacy 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਪੇਪਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨਟ੍ਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਲਿੰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ.

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ("ਬੱਚੇ") ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣ -ਬੁੱਝ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ "ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ" ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ. ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 • ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: admin@pacificvista.net
ਅਨੁਵਾਦ "