GSYİH Gizlilik Politikası

Yürürlük tarihi:    15 Aralık 2020

Pasifik Vista Net (“biz”, “biz” veya “bizim”) https://valuationengineer.com web sitesini (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) işletmektedir.

Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, şu adresten erişilebilen Hüküm ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir. https://valuationengineer.com

Tanımlar

Hizmet

Pacific Vista Net tarafından işletilen https://valuationengineer.com web sitesi

 

Kişisel Veriler

Bu verilerden (ya da elimizde bulunan veya elimizde olması muhtemel olanlardan ve diğer bilgilerden) tanımlanabilen yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

 

Kullanım verisi

Otomatik olarak toplanan veya oluşturulan veriler kullanarak Hizmetten veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

 

Çerezler (Cookies)

Cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalar.

 

veri Kontrolörü

(tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle müşterek olarak) hangi amaçlarla kullanılacağını belirleyen gerçek veya tüzel kişidir. hangi şekilde herhangi bir kişisel bilgi işlenir veya işlenir.
Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.

 

Veri İşlemcileri (veya Hizmet Sağlayıcıları)

Veri İşlemcisi (veya Hizmet Sağlayıcı), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
Çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz amacıyla verilerinizi daha etkin bir şekilde işleyin.

 

Veri Konusu (veya Kullanıcı)

Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

Bilgi Toplama ve Kullanım

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz (“Kişisel Veriler”). Şahsen tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

E-mail
Ad ve soyad
Telefon numarası
Adres, Şehir, Eyalet, İl, Posta/Posta kodu

 

İstatistiklere erişebilen değerleme uzmanları için regresyona dayalı değerleme çalışması modellerinde, lisans numaraları ve sorumluluk sözleşmelerinin ek kullanımı ve sınırlandırılması gibi ek bilgilere ihtiyaç duyacağız.

Kişisel Verilerinizi, sizinle haber bültenleri, pazarlama veya promosyon malzemeleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını veya gönderdiğimiz herhangi bir e-postada sağlanan talimatları izleyerek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almamayı tercih edebilirsiniz.

Kullanım Bilgileri

Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi gibi bilgileri içerebilir (Örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

İzleme ve Çerez Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz ve belirli bilgileri tutuyoruz.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza, tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerezlere Örnekler:

 • Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezlerini kullanıyoruz.
 • Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanıyoruz.
 • Güvenlik Çerezleri. Güvenlik Çerezlerini güvenlik amacıyla kullanıyoruz.

Verilerin Kullanımı

Pacific Vista Net, toplanan bilgileri çeşitli amaçlarla kullanır:

 • sağlamak ve sürdürmek için Hizmet
 • Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek
 • Yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için so
 • Müşteri desteği sağlamak
 • Kalitemizi geliştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak için Hizmet
 • Hizmetimizin kullanımını izlemek için
 • Teknikleri tespit etmek, önlemek ve ele almak sorunlar
 • Size daha önce satın aldığınız veya talep ettiğiniz ürünlere benzer, teklif ettiğimiz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için, bunları almamayı seçmediyseniz. bilgi

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) iseniz, Pacific Vista Net'in bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgileri toplama ve kullanma konusundaki yasal dayanağı, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır.

Pacific Vista Net Kişisel Verilerinizi şu nedenlerle işleyebilir:

 • ile bir sözleşme yapmamız gerekiyor sen
 • yapmamıza izin verdin so
 • İşleme bizim yasal hakkımızdadır. ilgi alanları ve haklarınız tarafından geçersiz kılınmaz
 • Ödeme işleme amaçları için
 • Kanuna uymak

Verilerin saklanması

Pacific Vista Net, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Pacific Vista Net ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa süre saklanır zaman aralığı, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanılması veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında.

Veri Transferi

Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, bölgenizin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir. ülke veya veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı yetkisi.

Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin anlaşmanızı temsil eder.

Pacific Vista Net, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin organizasyon Verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece bir ülke veya bir ülke.

Verilerin İfşası

Kolluk Kuvvetleri için Açıklama

Belirli koşullar altında, Pacific Vista Net'in Kişisel Verilerinizi kanunen gerekliyse veya resmi makamların geçerli taleplerine yanıt olarak ifşa etmesi gerekebilir (Örneğin mahkeme veya devlet kurumu).

Yasal Gereksinimler

Pacific Vista Net, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için
 • Pacific Vista Net'in haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için
 • ile bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak için Hizmet
 • Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak için
 • Yasal sorumluluğa karşı korumak için

Verilerin Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kaliforniya Çevrimiçi Koruma Yasası kapsamındaki “Takip Etme” Sinyallerine İlişkin Politikamız (CalOPPA)

Do Not Track'i (“DNT”) desteklemiyoruz. Do Not Track, web tarayıcınızda izlenmek istemediğiniz web sitelerini bilgilendirmek için ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Pacific Vista Net, düzeltmenize, değiştirmenize izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlar. silmek veya Kişisel Verilerinizin kullanımını sınırlandırın.

Kişisel olarak nelerden haberdar olmak istiyorsanız Veri hakkınızda tutuyoruz ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, size yardımcı olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.
 • Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.
 • İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış bir şekilde alma hakkınız vardır, makine tarafından okunabilen ve yaygın olarak kullanılan biçim.
 • Rızayı geri çekme hakkı. Ayrıca Pacific Vista Net'in kişisel bilgilerinizi işlemek için sizin izninize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.

Lütfen bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak (“Hizmet Sağlayıcılar”), Hizmeti bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz. Hizmetler veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olabilir.

Bu üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları başka herhangi bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analitik Sağlayıcılar

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, toplanan verileri şu amaçlarla kullanabilir: bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek kendi reklam ağının reklamları.
Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek, Hizmet üzerindeki etkinliğinizin Google Analytics'e sunulmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'in (ga.js, analytics.js ve dc.js) Google Analytics ile ziyaret etkinliği hakkında bilgi paylaşmasını engeller.

Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ödemeler

Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve/veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetleri kullanırız (Örneğin ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikalarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, MasterCard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştığımız ödeme işlemcileri:

 • Stripe: Gizlilik Politikaları https://stripe.com/us/privacy adresinde görüntülenebilir.
 • PayPal veya Braintree: Gizlilik Politikaları şu adreste görüntülenebilir: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. bir tıklarsanız üçüncü şahıs link, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İçeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz. üçüncü şahıs siteler veya hizmetler.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye ("Çocuklar") hitap etmez.

13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve Çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihi"ni güncellemeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bize Ulaşın Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

 • E-posta ile: admin@pacificvista.net
Çevirmek "